Specialistische kraamzorg

Naast onze gewone kraamzorg kan jouw situatie soms vragen om specialistische kraamzorg.

Bijvoorbeeld omdat je kindje veel te vroeg is geboren of omdat je bent bevallen met een keizersnede. Ook kan er soms wat extra begeleiding en ondersteuning nodig zijn vanwege een taalbarrière of bepaalde sociaal-economische omstandigheden (bijvoorbeeld door het inzetten van een tolk, voorlichtingsgroepen of digitale informatievoorziening). BabyCare Kraamzorg is een expert in de regio voor wat betreft gespecialiseerde kraamzorg.