Verloskundige zorg

Fijn contact tussen kraamverzorgenden en de verloskundigen, zorgt voor wederzijds vertrouwen. Beide partijen weten wat ze aan elkaar hebben, en er ontstaan korte lijntjes. De kraamverzorgenden kunnen hierdoor snel en makkelijk schakelen met de verloskundigen.

Wij werken samen met alle verloskundigenpraktijken maar hebben een intensieve samenwerking met:

Avea Verloskundigen

Verloskundigenpraktijk in 't Wateringse

Ive verloskundigen

WonderZ Verloskundigen

Tara Verloskundigen

Verloskundigenpraktijk Klein & Puur